Brænde af løvtræ

Brænde af løvtræ har en højere brændværdi end brænde af fx nåletræ.

Vores brænde af løvtræ leveres både i sække og som trailerlæs.